wireheis

Høye byggekostnader og strenge krav til arealutnyttelse gjør sitt til at heiser uten maskinrom har fått stor utbredelse.

Våre maskinromsløse wireheiser er meget energieffektive og er utstyrt med «gearless» maskiner.

Ekstern link til brosjyrer og tegningsunderlag : http://www.orona.no/no/kataloger-og-publikasjoner/produkter