Der det settes krav til rask trafikkavvikling i kombinasjon med store løftehøyder og høy trafikk er som oftest en konvensjonell tauheis med maskinrom over sjakten det beste alternativet både kostnads- og driftsmessig

 

Ekstern link til brosjyrer og tegningsunderlag : http://www.orona.no/no/kataloger-og-publikasjoner/produkter