Scan Heis installerer bilheiser og vareheiser for å transportere alle typer skjør, tung eller komplisert last på en enkel måte, uansett form og dimensjon.

Link til til heiser for tung last: heiser beregnet for tung last