Våre oppdrag omfatter alt fra enkle standardheiser til kompliserte prosjekter.
Vi foretar prosjektering av hele leveransen, som utarbeidelse av tegninger, tekniske beregninger, dokumentasjon og offentlige/myndighetskrav.
Gjennom dialog med den enkelte kunde vil vi kunne tilby fleksible løsninger skreddersydd ethvert behov.

Vi leverer heiser som imøtekommer de strengeste krav til energiøkonomisering. ORONA GREEN