Scan Heis blir en del av Orona.

The following is an excerpt.

Orona fortsetter veksten i Norge med oppkjøp av Scan Heis A.S Orona, internasjonal leverandør av mobilitetsløsninger, styrker sin posisjon i Norge gjennom oppkjøp av Scan Heis A.S. Med over 26 års erfaring har det