Orona fortsetter veksten i Norge med oppkjøp av Scan Heis A.S

Orona, internasjonal leverandør av mobilitetsløsninger, styrker sin posisjon i Norge gjennom oppkjøp av Scan Heis A.S. Med over 26 års erfaring har det bergensbaserte selskapet en sterk posisjon i markedet.

Oppkjøpet følger en rekke andre transaksjoner, og styrker Oronas evne til å gjennomføre prosjekter og service i de største norske byene gjennom egen organisasjon ytterligere. Med 8 kontorer og nærmere 100 høyt kvalifiserte medarbeidere, fortsetter Orona sin utvikling i Norge, og forventer å bli en ledende aktør med en estimert omsetning på 190 MNOK.

Atle Helland, tidligere eier og fungerende daglig leder, fremhever at «Orona er den rette partneren for videreutvikling av virksomheten. Vi vil opprettholde kundefokuset og tilby kvalitetsprodukter og -service, hvilket har vært nøkkelen til lønnsom drift gjennom årenes løp».

Orona anser integreringen som en svært positiv utvikling, da den styrker evnen til å tilby konkurransedyktige tjenester av høy kvalitet til kunder over hele landet. Ved å ønske teamet fra Scan Heis A.S velkommen, fortsetter Orona sin vekst og viderefører sin målsetning om tilstedeværelse i det norske markedet.

I fjor utførte Orona oppkjøp i land som Frankrike, Polen og Portugal, samt Norge.

Orona:

  • Konserngruppe med 30 selskaper i 11 land i Europa og Amerika.
  • 1 av 10 nyinstallerte heiser i Europa er en Orona-heis.
  • Oronas produkter er installert i over 100 land.
  • Globalt er 250.000 heiser utstyrt med Orona-teknologi.
  • Europas største produsent av komplette heiser målt i produksjonskapasitet.
  • Første heisleverandør i verden til å oppnå Eco-design-sertifisering under ISO 14006.