24 timers vakttjeneste
Scan Heis kan tilby sine kunder et medlemskap i 24 timers vakttjeneste for utrykninger til heisstopp og annen assistanse. Vi garanterer medlemmer av denne tjenesten at vi vil, om nødvendig, rykke ut på oppdrag på kort varsel.

24 timers alarmmottak fra heistelefoner
Vi tilbyr tilkopling til 24 timers alarmsentral for heistelefoner. Tjenesten sikrer at heistelefoner blir besvart av fagpersonell 24 timer i døgnet. (Med forbehold om aktive telelinjer.) Medlemskap i denne tjenesten inkluderer automatisk medlemskap i 24 timers vakt tjeneste. Ved å kople dette opp mot et heisfirma/vaktsentral vil dere være sikret at personell som rykker ut vil være fagfolk som igjen sikrer at dere får optimal hjelp så fort som mulig.

Ønsker dere mer informasjon om denne tjenesten så vennligst ta kontakt.
VAKTTELEFON: 55922600